INSTRUCCIONS PER VOTAR EL DIA 1

– INSTRUCCIONS CONSELLERIA EDUCACIÓ
Valencià        Castellano

– EL VOT PER CORREU I COM PROCEDIR

INSTRUCCIONS DURANT LA JORNADA ELECTORAL – PERSONES APODERADES

 

L’1 de desembre cal estar en la constitució de la mesa electoral. Per a fer aquestes tasques disposeu de permís per a tot el temps que necessiteu durant tota la jornada de votació.

L’altre moment important és el tancament de la mesa (a les 15 o 19 hores, segons els casos) i l’escrutini a les 19h. La majoria d’incidències solen produir-se en aquest moment, especialment amb paperetes que poden ser nul·les, en què cal decidir si s’admeten o no. Aquesta potestat la té la mesa, però podeu aconsellar-la i, en cas de no estar d’acord amb la resolució de la mesa, presentar una queixa (teniu un model en aquest manual), que ha de constar en l’acta d’escrutini.

El professorat interí que s’ha incorporat després de la publicació del cens definitiu, també pot votar, però ha d’aportar un certificat que acredite que forma part de la plantilla, com la seua credencial de nomenament o una acreditació de la direcció del centre indicant que ha pres possessió.

Recordeu que les persones apoderades voten en qualsevol moment o al final, abans de votar els components de la mesa.