Constitució, incidències, ubicació… de les Meses Coordinadores i de les meses parcials

Resolució d’incidències

Ubicació i composició

 Veure model d’acta emplenada

Com en 2018, les eleccions sindicals que se celebraran el dia 1 de desembre es faran en cada centre.

No obstant això, alguns centres (xicotets, sense alumnat, ubicats en altre centre…) votaran en el centre més pròxim.

El passat dia 6 d’octubre es van constituir les Meses Coordinadores en cada Direcció Territorial, que són les que han de coordinar tot el procés.

Estan formades per la persona del cens més antiga en el cos de la circumscripció (presidència), i les de major i menor edat (vocals).

L’administració i els sindicats no prenim decisions, només actuem com assessors del procés electoral. L’administració, a més, és l’encarregada de garantir els mitjans i l’arribada de la informació als centres.

També s’havien de constituir, amb els mateixos criteris, les més de mil sis-centes meses en els centres. Si no ho han fet encara, ho hauran de fer d’acord amb la llei electoral. El nomenament és irrenunciable.

SOBRE LA CONSTITUCIÓ DE LES MESES EN ELS CENTRESDe les consultes que hem rebut observem que hi ha diferències entre la informació arribada i la interpretació que es fa d’ella.

QUÈ HA ENVIAT LA DIRECCIÓ TERRITORIAL I LA MESA COORDINADORA?1. L’accés a la informació sobre el cens de cada Mesa (del mateix centre i dels que puguen votar en ell) per a
- exposar-lo en els taulers i poder fer reclamacions (fins al dia 20 d’octubre)
- determinar les persones (titulars i suplents) que compleixen els requisits (més antic, més edat, més jove) per a convocar-les a l’acte de constitució.

2. El model oficial de l’acta de constitució (el mateix de la Mesa Coordinadora)

3. El canal d’enviament de la documentació cap a la DT. i de tots els tràmits del procés electoral.

QUÈ HAN DE FER ELS SINDICATS?


Tot el procés electoral depén de la Mesa Coordinadora amb la col·laboració tècnica i administrativa de la Direcció Territorial.
 Els sindicats participem en el procés en qualitat «d’assessors» però no tenim cap capacitat de decisió.
De cara a la Mesa Coordinadora i de cara als centres la nostra tasca és la d’informar i assessorar. I quan vinga la campanya, informar i sol·licitar la participació i el vot. I també, preparar les candidatures, la campanya, la participació de les nostres representants el dia de la votació… Totes elles, tasques pròpies de cada sindicat, però no del procés col·lectiu, que correspon a la Mesa.

Com sempre, per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb la persona permanent de la vostra comarca o sector.

Tota la informació del nostre sindicat la trobaràs en el web:
http://stepv-eleccions.org/

I la informació de la Mesa coordinadora i de la Conselleria ‘Educació:
https://ceice.gva.es/sindicales/val/

 

INCIDÈNCIES
Constitució meses electorals

1. Mesa Electoral Coordinadora València
Els membres de la Mesa Electoral coordinadora estan resolent dubtes tots els dies hàbils de 10.00h a 14.00h, mitjançant el correu electrònic i el telèfon.

Alacant Direcció Territorial Carratalá 47, 03007
Alacant
965934401 eduelecsind_ala@gva.es
Castelló Direcció Territorial Av. del Mar 23, 12003
Castelló de la Plana
964333880 elecsindics@gva.es
València Direcció Territorial Gregorio Gea 14, 46015
València (Edificio PROP II)
961271323 elecsindval@gva.es

2. Reclamacions al Cens

– Totes les reclamacions que es facen relatives al cens cal que siguen enviades (en un únic enviament amb tots els casos i conjuntament) per part de la Direcció del centre que constitueix Mesa electoral, al correu electrònic de la Mesa Electoral Coordinadora: elecsindval@gva.es fins al 19 d’octubre.

– Aquest correu ha de contenir totes les esmenes relatives al cens del Centre i ha de tindre la informació següent de la persona que reclama: nom i cognoms, número de DNI, i document acreditatiu que justifique el motiu de la reclamació.

– Les reclamacions seran resoltes per la Mesa electoral coordinadora i el 24 d’octubre es publicarà els censos definitius.

3. Constitució de les Meses electorals

– El termini d’enviament de la constitució de meses electorals a la Mesa Coordinadora és des del dia 6 d’octubre fins al 27 d’octubre. Es prega que les meses, el cens de les quals no tinga cap incidència a resoldre, envien les actes el més aviat possible per agilitzar les gestions.

– Pel que fa a les actes, cal anotar la data real de constitució de les meses parcials. Aquestes actes cal enviar-les al correu electrònic de la Mesa (pdf editable o document escanejat)

– La mesa electoral es constituirà amb les persones que formen part del cens provisional i que estiguen prestant serveis de manera efectiva en el centre en eixe moment de la constitució (si estan de baixa, de permís o qualsevol altra situació que impedisca no estar al centre de manera efectiva, queden exempts de formar-ne part de la mesa electoral).

 

Meses electorals, ubicació i composició

Com a norma, cada centre disposa de mesa electoral. No obstant això, alguns centres xicotets o amb algunes particularitats, voten en un centre diferent.
El la pàgina web de la Conselleria (apartat d’eleccions sindicals) poden trobar:
1. Llistat de centres que diposen de mesa i ubicació.
2. Composició d’acord amb els criteris de la normativa legal. Titulars i suplents. (Encara poden haver canvis).
3. Centres assignats d’entre els que no tenen mesa pròpia. (Podria haver encara algún canvi)
Trobareu la infoirmació ací

https://ceice.gva.es/sindicales/val/censo_mesas.htm