CARTELLS ELECTORALS

INFORMACIÓ

BUROCRÀCIA

ÀMBITS

ESTABILITAT

PREVENCIÓ

IGUALTAT

SOSTENIBILITAT

ORIENTACIÓ

55 ANYS

JORNADA

PERMISSOS

SALUT LABORAL

JUBILACIÓ

GESTIÓ

PLANTILLES

BAIXES

TUTORIA – V

TUTORIA – C

LLEI ICETA

LEY ICETA

PODER ADQUISITIU

PODER ADQUISITIVO

EQUIPARACIÓ A1 – A2

EQUIPARACIÓN A1 – A2